MASK AGENCY S.R.O.

Spoločnosť MASK agency s.r.o. bola založená v máji 2008 ako spoločnosť podporujúca marketingové aktivity farmaceutických firiem. Vznik spoločnosti bol dovŕšením dlhoročných skúseností v oblasti farmácie.


V našej práci zúročujeme vlastné skúsenosti s prácou produktových manažerov i obchodných zástupcov, vďaka ktorým dôverne poznáme trh, rozumieme filozofii a dôležitým súvislostiam v oblasti predaja liekov.