GRAFICKÉ PRÁCE

Prevažnú časť našej činnosti predstavuje grafická príprava reklamných materiálov. Spracujeme pre Vás inzercie (u stálych klientov do 24 hodín), tlačové podklady pre printové materiály, navrhneme pre Vás nový vizuál alebo logo rešpektujúce personalitu a brand essence Vášho produktu, pripravíme podklady pre výrobu roliet a stánkov, pripravíme špeciálne šablony pre výsekové, či zatavovacie formy.