PREDMETY ČINNOSTI

Spoločnosť MASK agency s.r.o. podniká v týchto oblastiach:

                     Reklamné a marketingové služby
                     Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
                     Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
                     Maloobchod a veľkoobchod
                     Organizovanie kurzov, školení a seminárov
                     Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
                     Prenájom hnuteľných vecí
                     Prieskum trhu
                     Podnikateľské a organizačné poradenstvo