REALIZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webstránky vytvorené spol. MASK agency s.r.o. odrážajú špecifické požiadavky klienta.

V našom portfóliu nájdete stránky prezentujúce jednoduchý statický obsah (napr. stránky odborných lekárskych spoločností, firiem, elektronické pozvánky), webstránky s plne dynamickým obsahom vytváraným ich užívateľmi (on-line poradne s lekármi, chaty, fóra ap.), webstránky určené výslovne na zber špecifických údajov od cieľovej skupiny užívateľov (napr. realizácie štúdií, elektronické registrácie na rôzne podujatia ap.), webstránky, ktorých obsah je manažovaný vlastníkom stránky (internetové obchody, či bazáre, prezentácie fotografií, videí, blogy, on-line redakcie pre žurnalistov ap.)

Som tehotná

2013 Stránka nie len pre tehotné ženy a ženy pokúšajúce sa otehotnieť. Stránka je v štádiu prípravy.

Moja antikoncepcia

2011 Stránka nie len pre ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu. Dominantnou časťou stránky je on-line gynekologická poradňa, ktorá poskytuje priestor na odborné poradenstvo s gynekológom. Poradňa je vylepšená prvkami ako je filtrovanie príspevkov podľa rôznych kritérií, či vlastnými nastaveniami výstupov na stránku. Najväčšou novinkou SMS služba pripomínajúca ženám čas na ďalšiu dávku hormonálnej antikoncepcie, či animovaný pomocník pri riešní situácie, keď žena zabudne užiť tabletku HAK.

Obec Štvrtok

2012 Oficiálna stránka obce Štvrtok (nad Váhom). Dobrovoľný projekt pre podporu verejnej komunikácie v obci.

Stránka je v štádiu prípravy.

Akné

2007 Stránka pre ľudí s problematickou pleťou. On-line poradňa s dermatológom, Fórum, Chat.

Stránka bola v roku 2011 stiahnutá pre ukončenie podpory projektu zo strany klienta.

Náhla cievna mozgová príhoda

2008, re-dizajn 2012 Stránka o problematike náhlych cievnych mozgových príhod. Je to klasický príklad stránky so statickým obsahom, ktorej cieľom je len prezentovať najdôležitejšie informácie o náhlych cievnych mozgových príhodách, naučiť verejnosť rozpoznať jej varovné príznaky, vedieť včas a správne reagovať a pomôcť tak človeku v ohrození týmto ochorením.

Z hľadiska funkcionality ide o veľmi jednoduchú webovú prezentáciu, ktorá je ľahko oživená flash animáciami pre upriamenie pozornosti na kľúčové odkazy.
Infarkt myokardu

2012 Stránka o problematike infarktu myokardu.

Pradaxa

2011 Stránka o novej liečbe žilovej tromboembólie pre lepšiu informovanosť lekárov a pacientov užívajúcich túto liečbu.

e-pacient.sk

2012 Informatívna stránka o zdraví, lekároch a lekárňach určená laickej verejnosti.

Hipokrates

2010 Redakčný systém pre profesionálneho žurnalistu, umožňujúci uverejňovať svoje príspevky na vlastnom webe. Príspevky je možné zadávať do rôznych kategórií, s možnosťou editácie ex post.

Stránka je príkladom jednoduchéh redakčného systému, cez ktorý vlastník stránky manažuje jej obsah.

BMW auto

2012 Stránka pre klientov servisu BMW, ktorá okrem statickej prezentácie základných obchodných informácií ponúka i doplnkové funkcie ako bazár automobilov značky BMW, komunikáciu registrovaných majiteľov vozidiel BMW s profesionálnym servisom, poradenstvo on-line, objednávanie na prehliadky a ďalšie.

Medicover

2009 Stránka pre klientov súkromného medicínskeho centra. V súčasnom stave prezentuje len statické informácie.

Z interaktívnych prvkov je implementovaná len možnosť zasielať linky stránky na zvolenú mailovú adresu, či komunikovať s Key Account Managermi spoločnosti cez anonymné e-mail formuláre.

Zaujímavosťou je navigácia, ktorá užívateľovi pomôže nájsť cestu zo zadanej adresy k medicínskemu centru spolu s popisom trasy v textovej podobe a s prepočtom vzdialenosti.

Stránku od polovice roku 2011 spravuje iná spoločnosť.

Rodinný album

2008 On-line album fotografií a videí s množstvom rôznych filtrov pre výber fotografií, či videí (napr. podľa obdobia, v ktorom bola snímka urobená, podľa kľúčových slov, ktoré je možné k fotografiám a videám priraďovať, podľa lokality, kde bola snímka urobená, podľa mien, kto by mal na fotke, či videu byť, podľa autora fotografie, či videa atď.).

Fotografie je možné prezerať v automatickej slide-show s nastaviteľným intervalom prehrávania fotiek alebo manuálne pomocou ovládacích prvkov. Vidá je možné prehrávať s využitím štandardných ovládacích prvkov (pretáčanie , pauza, stop, preskočiť, vypnúť zvuk ap.) Prihlásení užívatelia (teda autorizovaní vlastníkom stránky) majú možnosť sťahovania fotografií a videí v plnej kvalite.

Vlastník sám tvorí obsah stránky.

Rodinný album

2009 Plne automatizovaný rodinný album pre súkromného klienta.

Architekton

2010 Prezentáčná statická webstránka pre profesionálneho architekta. Dizajn webstránky vytvoril klient. Spoločnosť MASK agency dodala stránke logickú funkčnosť.

Slovenská liga proti epilepsii

2010 Stránka odbornej lekárskej spoločnosti (Slovenská Neurologická spoločnosť, Slovenská liga proti epilepsii), ktorá slúži odborníkom ako zdroj informácií o aktuálnom dianí v oblasti epilepsie na Slovensku i v zahraničí. Ide o statickú stránku, z ktorej môžu užívatelia získavať pravidelne aktualizované informácie, no nemajú možnosť zasahovať do samotného obsahu stránky.

Cimzia

2010 Jednoúčelová stránka s jednorazovým použitím na on-line registráciu a informovanosť účastníkov odborného podujatia. Stránka okrem samotnej registrácie poskytovala organizátorom podujatia automatizované výstupy, automatizované riadenie registrácie, ubytovania, dopravy a hromadnú komunikáciu s účastníkmi akcie. Ako zaujímavosť bolo na stránke umiestnené odpočítavanie času do začiatku akcie.

Prípadové štúdie

2009 Webové rozhranie pre zber údajov zo štúdií. Stránka je autoizovaná výhradne pre klienta.

Prípadové štúdie

2009 Webové rozhranie pre zber údajov zo štúdií. Stránka je autoizovaná výhradne pre klienta.

Bubbles Bar

2008 Stránka v roku 2010 stiahnutá z publikácie.