UKÁŽKY KREATÍVNYCH NÁVRHOV

Navrhujeme vizuály pre novo-uvádzané produkty, či pre nové komunikácie už existujúcich produktov. Vždy rešpektujeme Brand Essence produktu, ktorý je zadaný klientom alebo vypracovaný našou agentúrou na základe poskytnutých marketingových informácií. Nové návrhy dodávame s kompletnou argumentáciou s ohľadom na oslovenie cieľovej skupiny a s návrhom dlhodobej komunikácie kľúčových výpovedí.

Na požiadanie vypracujeme aj kompletný Design Manual, ktorý definuje všetky dizajnové prvky (vizuály pre špecifické formáty a účely použitia, logá, farebné schémy, fonty ap.). Design Manual Vám zaručí zachovanie identity produktových materiálov, bez ohľadu na to, kto ich pre Vás v budúcnosti bude vytvárať.

Vizuály